Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä:
Best Friend Group Oy
Kellonkierto 3
70460 Kuopio
Y-tunnus 1073893-0


2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Arvontaan osallistutaan Best Friend Group Oyn verkkosivuilla https://www.bestfriend.com/koulutuskilpailu täyttämällä yhteystiedot 13.9.-30.11.2022 välisenä aikana, sekä BestFriendFI Facebook-sivujen julkaisussa 30.9.-30.11.2022 välisenä aikana.
Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneen järjestävän yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.


3. Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 15.9.-30.11.2022, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.


4. Palkintoon liittyvät ehdot
Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2) pääpalkintoa, joista kumpikin sisältää vuoden Nordic Mini Bits -makupalat koirille, sekä 250€ arvoisen lahjakortin voittajan valitsemaan koirakouluun. Yhden palkinnon arvo on noin 500€

Näiden lisäksi arvomme Facebookissa myös kymmenen tuotepalkintoa. Yhden palkintopaketin arvo noin 30€.

Palkintoa tai osaa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 15.12.2022 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.


5. Arvonta
Arvonta suoritetaan 2.12.2022 mennessä.
Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin henkilökohtaisesti sähköpostilla.
Tarvittaessa Best Friend Group Oy pyytää voittajalta luvan voittajan nimen julkaisemiseen arvonnan järjestäjän verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.
Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.


6. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainitut yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.
Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.


7. Henkilötietojen käsittely
Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Best Friend Group Oy joka vastaa arvonnan toteuttamisesta. Lisätietoa Best Friend Group Oy toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi saat tietosuojaselosteesta.


8. Immateriaalioikeudet
Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.


Osallistujat vastaavat siitä, että heillä on tarvittavat oikeudet kaikkiin arvontaan osallistumisessa käyttämiinsä ja toimittamiinsa materiaaleihin, kuten esimerkiksi kuviin, ideoihin ja keksintöihin. Osallistujat vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa materiaali loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.


Osallistumalla arvontaan osallistujat antavat Järjestäjälle pysyvän, vastikkeettoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla osallistujan arvontaan osallistumisen yhteydessä toimittamaa materiaalia, kuten kuvia ja videoita, ja osia siitä esimerkiksi esittämällä, kopioimalla, julkaisemalla ja levittämällä sekä muutoin hyödyntämällä sitä millä tahansa tavalla liiketoiminnassaan, markkinoinnissaan ja julkaisutoiminnassaan mukaan lukien esimerkiksi markkinointiviestinnässä televisiossa, radiossa, painetuissa julkaisuissa, sähköisissä julkaisuissa sekä Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella materiaalia sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle. Materiaalin edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta korvausta. Osallistuja ei saa luovuttaa Järjestäjän kilpailijalle oikeutta hyödyntää materiaalia kaupallisesti.


9. Sääntöjen muutokset ja tulkinta
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.