Best Friend Cattia kattsand

€0,00

Out of stock

Best Friend Cattia kattsand
Best Friend Cattia kattsand

Best Friend Cattia kattsand

€0,00

Out of stock

Description
Use
Best Friend Cattia är klumpbildande och högkvalitativ kattsand tillverkad av naturligt material. Den tillverkas av vit naturlig bentonit, som har en väldigt hög halt av montmorillonit. Tack vare högkvalitativt material och finkornig komposition har lukt- och fuktbindningsförmågan testats vara överlägsen traditionell bentonitsand i att hålla lådan fräsch och luktfri. Den utmärkta klumpbildningsförmågan gör att sanden räcker väldigt länge och är lättskött i användning. Att byta ut sanden är också angenämt, eftersom den är 99% dammfri. Häll ungefär 7 cm av Best Friend Cattia-sand på bottnen av sandlådan. Fasta klumpar och avföring avlägsnas dagligen med sandspade och ny sand läggs på enligt behov. Sanden byts ut och lådan rengörs och desinficeras enligt behov eller med minst några veckors mellanrum. Sanden förvaras på en torr plats. Använd sand kasseras med hushållsavfall. Kattsand får inte komma i avloppet.

Size