Best Friend Top Katti icke-klumpbildande kattsand

€0,00

Out of stock

Best Friend Top Katti icke-klumpbildande kattsand
Best Friend Top Katti icke-klumpbildande kattsand
Best Friend Top Katti icke-klumpbildande kattsand

Best Friend Top Katti icke-klumpbildande kattsand

€0,00

Out of stock

Description
Top Katti är en högkvalitativ icke-klumpbildande kattsand, vars yta alltid hålls torr, eftersom den innehåller endast högkvalitativ ren palygorskit. Top Katti-palygorskitens utmärkta absorptionsförmåga baserar sig på dess porösa struktur: 35 gram palygorskit har lika stor areal som en hel fotbollsplan! På grund av sin porositet binder palygorskiten också effektivt lukt. Best Friend Top Katti räcker verkligen länge, eftersom dess utmärkta vätskeabsorptionsförmåga och luktbindande egenskaper gör att den endast behöver bytas ungefär en gång i veckan. Häll ett lager på ungefär 7-8 cm av Top Katti i sandlådan. Fast avföring avlägsnas dagligen och samtidigt blandas sandens yta lätt, så att de fuktiga sandkornen sjunker djupare. Byt sanden i lådan en gång i veckan eller oftare vid behov om lådan används av mer än en katt. Sanden förvaras på en torr plats. Använd sand kan kasseras med hushållsavfall. I dess egenskap av ren naturprodukt kan den även nyttjas som gödningsmedel blandad med mull på gårdsplan, men på grund av bakterieinnehållet i kattens avföring rekommenderas sanden inte att användas i grönsaksland. Kattsand får inte komma i avloppet.